RPRP w mediach

logo_akt

LOGO – jak z nich korzystać?

Ciekawa tematyka najnowszego artykułu Mec.Marcina Płoszki o tym jak korzystać z logotypów.

artykuł.