BUDOWA WIATRAKÓW TYLKO ZA ZGODĄ MINISTRA

W dniu 4 kwietnia 2013 r. Senat uchwalił zmianę ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zaostrzy ona zasady korzystania z nieruchomości klas I-III na cele inne niż rolne. Nie będzie istniała możliwość korzystania z decyzji WZ. W każdym przypadku konieczne będzie uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa w procedurze planistycznej.
Więcej na ten temat w GDP, gdzie znajdziecie również komentarz mecenas Renaty Robaszewskiej:527238_568963959788099_97000909_n