RPRP w mediach

Decyzja o warunkach zabudowy czy decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nowy artykuł Mec. Dariusza Kałuży dot. decyzji o warunkacj zabudowy dostępny na portalu reo.pl ARTYKUŁ