JAK ZABEZPIECZYĆ OSZCZĘDNOŚCI NA WYPADEK ŚMIERCI

Do napisania tego artykułu zainspirował nas przypadek klientki, której mąż przed śmiercią ulokował całe oszczędności na osobistym rachunku. Przez kilka tygodni pozostawała ona bez dostępu do tych środków.
Prawnik wskazuje jak zabezpieczyć bliskich przed takimi sytuacjami.
ARTYKUŁ