Kim jesteśmy?

kim_jestesmy

Synergia to słowo pochodzące od greckiego synergos, „współpracujący”. Mówimy o niej, gdy dwie wartości współdziałają wzajemnie wzmacniając swoje efekty i doskonaląc je. Odzwierciedla ją najlepiej praca zespołowa. Połączenie specjalistycznej wiedzy z unikatowym doświadczeniem sprawia, że oferujemy Klientom kompleksową obsługę, a pozytywny efekt współdziałania przekłada się na naszą codzienną pracę. Ideę synergii odzwierciedla również znak graficzny wykorzystywany w logo kancelarii.

Pracując w czołowych firmach prawniczych oraz w strukturach wewnętrznych spółek kapitałowych z branży energetycznej i deweloperskiej zdobyliśmy bogate doświadczenie. Współpraca przy licznych projektach dotyczące inwestycji OZE budownictwa i nieruchomości sprawiły, że doskonale rozumiemy rynek i oczekiwania klientów.

Dla naszych Klientów prowadzimy sprawy sądowe i walczymy o sprawiedliwość broniąc ich praw i uzyskując odszkodowania.

Prowadzimy obsługę klientów w języku polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim i włoskim.

Wspólnicy zarządzający

Renata Robaszewska – radca prawny

rrobaszewskaSpecjalizuje się w świadczeniu usług prawnych na rzecz firm z sektora energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej. Prowadzi pełną obsługę procesu inwestycyjnego. Opiniuje, negocjuje i przygotowuje umowy zabezpieczenia praw do gruntów. Doradza przy rozstrzyganiu problemów związanych z procesem administracyjnym dotyczącym kwestii środowiskowych, planistycznych i budowlanych.

Wykonuje analizy prawne przedsiębiorstw i nieruchomości. Pomaga uzyskiwać fundusze unijne na współfinansowanie inwestycji oraz wdrażać procedury przetargowe. Reprezentuje Klientów przed sądami i organami administracji.

Prowadzi obsługę Klientów w językach: polskim, angielskim, francuskim

 

Marcin Płoszka – radca prawny mploszka

Specjalizuje się w obsłudze transakcji z zakresu obrotu nieruchomościami oraz działalności deweloperskiej. Zajmuje się regulowaniem stanów prawnych nieruchomości. Doradza Klientom przy realizacji projektów związanych nabywaniem i zbywaniem przedsiębiorstw, w tym w zakresie sporządzania analiz prawnych, przygotowywania opinii i umów. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej procesu budowlanego. Specjalizuje się w przygotowywaniu kontraktów budowlanych. Obsługuje spory z wykonawcami.

Negocjuje umowy z instytucjami finansowymi w zakresie uzyskania finansowania oraz renegocjuje ich warunki.
Zajmuje się również bieżącą obsługą działalności gospodarczej Klientów.

Prowadzi obsługę Klientów w językach: polskim, angielskim, francuskim i włoskim

 

Nasz zespół:

Katarzyna Słomka – radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. kslomka
Ukończyła podyplomowe studia prawnicze w Chicago-Kent College of Law w USA na wydziale Prawa Międzynarodowego i Porównawczego ze specjalizacją w e-Commerce. Słuchaczka Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w kancelariach w Stanach Zjednoczonych.Radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Prowadzi m.in. sprawy o odszkodowania za błędy medyczne oraz z tytułu wszelkiego rodzaju wypadków, w tym wypadków przy pracy i wypadków komunikacyjnych.
Posiada doświadczenie w transakcjach z zakresu obrotu nieruchomościami, sporządzaniu analiz prawnych due dilligence, opinii i umów a także w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz projektów finansowanych ze środków unijnych.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej działających na polskim rynku zagranicznych pośredników w obrocie nieruchomościami oraz inwestorów zagranicznych w branży deweloperskiej. Przygotowuje, negocjuje i opiniuje umowy w zakresie procesu budowlanego oraz prawa nieruchomości.

Języki: polski, angielski

 

Aleksandra Grzechnik – radca prawny

agrzechnikAbsolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego i handlowego, w szczególności prawa zobowiązań oraz prawa gospodarczego, a także prawa pracy i rodzinnego. Czynnie reprezentuje Klientów w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach oraz przed organami administracji rządowej i samorządowej, a również w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Skutecznie prowadzi negocjacje ugodowe oraz postępowania egzekucyjne.

Języki: polski, angielski

 

Karolina Świąder – radca prawnykbarwinska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikacji ogólnej prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Interesuje się prawem cywilnym i gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących nieruchomości; posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z tego zakresu.

Języki: angielski oraz niemiecki

 

Paulina Dominik – adwokat

pdominikAbsolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Aplikantka adwokacka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Interesuje się prawem cywilnym oraz prawem Unii Europejskiej.

 

 

 

 

Kinga Majewska – studentkmajewska

Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wspiera radców prawnych w realizacji bieżących prac kancelarii.

Języki: angielski, hiszpański.

 

 

 

Magdalena Frankowska – kierownik biuramfrankowska

Zajmuje się koordynowaniem spraw biurowo-administracyjnych. Czuwa nad przestrzeganiem procedur organizacyjnych. Dba o bieżącą koordynację pracy pionu administracyjnego.

Języki: polski, angielski