Korporacyjne

Twoje dobro jest dla nas najważniejsze.

01.

Zakładanie i bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych

Założenie spółki, rozpoczęcie działalności gospodarczej, joint venture, likwidacja spółki, upadłość, restrukturyzacja, KRS, PRS.

02.

Umowy handlowe i transakcje

Umowy związane z bieżącą działalnością gospodarczą.

03.

AML i compliance

Procedura AML, zapobieganie praniu brudnych pieniędzy, audyt compliance, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

04.

Fuzje i przejęcia

Połączenia i przekształcenia spółek.

05.

Obsługa sporów sądowych Windykacja, mediacja, reprezentacja przed sądem

06.

RODO

Ochrona danych osobowych, zgody na przetwarzanie danych osobowych, klauzule w umowach dotyczące RODO, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, umowa współadministrowania, rejestry RODO, reprezentacja przed UODO

07.

Sprawy pracownicze

Umowy o pracę, reprezentacja przed sądem pracy.

08.

Ukrainian Desk

Legalizacja pobytu, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt, zatrudnienie cudzoziemców, Karta Polaka.