RPRP w mediach

LOGO – jak z nich korzystać?

Ciekawa tematyka najnowszego artykułu Mec.Marcina Płoszki o tym jak korzystać z logotypów.

artykuł.