Nieruchomości

Kompleksowa obsługa Twojej nieruchomości.

Rozwiązujemy problemy prawne, z którymi borykają się inwestorzy, deweloperzy, wspólnoty mieszkaniowe i klienci indywidualni. Zapewniamy inwestorom kompleksową obsługę prowadzonej działalności oraz wsparcie poszczególnych projektów i inwestycji.

01.

Badanie stanu prawnego nieruchomości

Analiza stanu prawnego nieruchomości, badanie ryzyk, minimalizacja ryzyk.

02.

Regulacja stanu prawnego nieruchomości

03.

Roszczenia dekretowe i reprywatyzacja

Spraw dekretowe, Komisja Weryfikacyjna, wywłaszczenie.

04.

Obsługa procesu inwestorskiego

Nabywanie nieruchomości, negocjacje umowy sprzedaży.

05.

Finansowanie

Umowy z bankami, zabezpieczenia, finansowanie dłużne, obligacje, umowa rachunku powierniczego.

06.

Umowa deweloperska

Umowa rezerwacyjna, prospekt informacyjny, umowa deweloperska, wyodrębnienie lokali, rachunki powiernicze, Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.

07.

Komercjalizacja budynków i lokali

Sprzedaż lokali, umowy najmu.

08.

Obsługa sporów

Spory z nabywcami, UOKIK, klauzule abuzywne.

09.

Obsługa zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych

10.

Parki i centra handlowe, logistyczne i magazynowe