Odnawialne Źródła Energii

Jesteśmy z Tobą od początku do końca.

Obsługujemy projekty i inwestycje energetyczne na każdym etapie ich realizacji. Mamy bogate doświadczenie w pracy z inwestorami polskimi i zagranicznymi. Farmy wiatrowe powstałe przy naszym doradztwie produkują dziś znaczną część zielonej energii płynącej w sieci.

01.

Badanie stanu prawnego nieruchomości

Analiza stanu prawnego nieruchomości, badanie ryzyk, minimalizacja ryzyk.

02.

Obsługa nabycia projektów i spółek projektowych

Negocjacje, umowa sprzedaży udziałów, umowa sprzedaży projektu, umowa sprzedaży farmy wiatrowej, umowa sprzedaży projektu fotowoltaicznego.

03.

Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne

Plany miejscowe, warunki zabudowy, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, postępowanie budowlane, pozwolenie na budowę, zgłoszenie, pozwolenie na użytkowanie, reprezentacja przed WSA i NSA.

04.

Ochrona środowiska

Decyzje środowiskowe, gospodarka odpadami.

05.

Finansowanie

Umowa kredytu, zabezpieczenia, finansowanie dłużne, obligacje, umowa rachunku powierniczego.

06.

Umowy z wykonawcami

Umowa o prace projektowe, umowa z architektem, umowa o roboty budowlane, umowa z generalnym wykonawcą, umowa z podwykonawcą.

07.

Przyłączenia i spory przyłączeniowe

Warunki przyłączenia, umowa przyłączeniowa, URE.

08.

Prekwalifikacje i aukcja

09.

Umowy OEM

10.

Regulacja stanów prawnych

Umowa służebności przesyłu, umowa dzierżawy, księgi wieczyste.

11.

Promesa i koncesja