RPRP w mediach

OPODATKOWANIE WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU USTANOWIENIA SŁUZEBNOŚCI PRZESYŁU

Zagadnieniem budzącym wątpliwość oraz rozbieżność w zakresie interpretacji przepisów oraz właściwego ich stosowania jest opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Prawnik naszej kancelarii Marta Pszczółkowska przybliży nieco teamtykę problemu na cire.pl