Aktualności

Polski Kongres Energii Odnawialnej 2013

Wspólnik Renata Robaszewska wzięła udział, jako ekspert w trzecim spotkaniu w ramach Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej 2013 – Energia Jutra, które odbyło się w dniu 29 października 2013 r. w Olsztynie. Pani Mecenas wypowiadała się w dwóch panelach dyskusyjnych – panelu prowadzonym przez panią Donatę Kałużną, dyrektora operacyjny Green Cross Poland pt. „Gminy aktywne na rynku OZE. Stan zaawansowania rozwoju OZE w regionie” oraz panelu prowadzonym przez pana Mariusza Wawer, dyrektora Havas PR Warsaw pt. „Komunikacja z lokalnymi społecznościami jako niezbędny element procesu inwestycyjnego”.