RPRP w mediach

ROSZCZENIA KONSUMENCKIE MOCNIEJSZE NIŻ OBLIGACJE

Wypowiedź Mecenasa Marcina Płoszki w artykule z Dziennika Gazety Prawnej z 25 października 2013 odnośnie roszczeń konsumenckich.

ARTYKUŁ