TRÓJPAK ENERGETYCZNY

TRÓJPAK ENERGETYCZNY: 9 kwietnia 2013 r. Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała zamiany w systemie prawa energetycznego zwane powszechnie Małym Trójpakiem Energetycznym. Projekt wraca więc do Sejmu. Projekt skupia się na szybkim wyeliminowaniu tych kwestii, które pozwolą cofnąć skargi KE. Projekt nie odnosi się to kwestii wsparcia dla poszczególnych OZE. Jednocześnie trwają prace nad Dużym Trójpakiem. Czy inwestorzy OZE będą zadowoleni z finalnych regulacji? Przedstawiciele Rządu wskazują, że ich intencją jest zapewnienie udziału energii odnawialnej w ogólnej produkcji energii na poziomie minimalnym. Wyrażają obawy o ceny energii dla odbiorców krajowych, które mają rzekomo wzrastać przy wzroście udziału energii z OZE.