UCHWAŁA TRÓJKOWA

22 maja 2013 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę „trójkową” III CZP 18/13 ograniczającą możliwość starania się o odszkodowania za słupy, linie, czy rury przebiegające przez nieruchomości. SN potwierdził, że przed wejściem w życie instytucji służebności przesyłu dopuszczalne było nabycie w drodze zasiedzenia na rzecz przedsiębiorcy służebności odpowiadającej treścią służebności przesyłu. Okres występowania na nieruchomości stanu faktycznego odpowiadającego treści służebności przesyłu przed wejściem w życie art. 305[1] – 305[4] k.c. podlega doliczeniu do czasu posiadania wymaganego do zasiedzenia tej służebności:
ORZECZNICTWO