USTAWA O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH

W dniu 16.04.2013 r. Prezydent PR podpisał nowelizację ustawy o ochronie gruntów i rolnych. Od dnia jej wejścia w życie nie będzie możliwości lokowania inwestycji na gruntach klasy I-III poza miejscowym planem zagospodarowania. Ustawa znosi dotychczasowa zasadę ochrony gruntów o obszarach ponad 0,5 ha.
Ustawa nie zawiera przepisów przejściowych i będzie obowiązywała po 30 dniach od jej ogłoszenia.