RPRP w mediach

WYKUP MIESZKANIA SPÓŁDZIELCZEGO I ZAKŁADOWEGO

Poradnik dla posiadaczy prawa do mieszkania spółdzielczego bądź zakładowego. Artykuł w gazecie Wyborczej bądź pod linkiem