RPRP w mediach

ZABEZPIECZENIE PRAW DO GRUNTU

Najnowszy artykuł aplikanta radcowskiego na portalu reo.pl odnośnie zabezpieczenia praw do gruntu pod inwestycje OZE dostępny pod linkiem:
ARTYKUŁ