Budowlane

Z nami możesz czuć się bezpiecznie.

01.

Obsługa procesu budowlanego

02.

Planistyka

Decyzja o warunkach zabudowy, plan miejscowy, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

03.

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę, zgłoszenie, pozwolenie na użytkowanie

04.

Legalizacja

Samowola budowlana, reprezentacja przed PINB i GUNB

05.

Ochrona środowiska

Decyzja środowiskowa

06.

Umowa z wykonawcami

Umowa o prace projektowe, umowa z architektem, umowa o roboty budowlane, umowa z generalnym wykonawcą, umowa z podwykonawcą, umowa z inwestorem zastępczym, umowy o nadzór

07.

Spory administracyjne i sądowoadministracyjne

Reprezentacja przed starostą, wojewodą, PINB, GUNB, SKO, WSA, NSA