MNIEJSZE KARY ZA NIELEGALNĄ WYCINKĘ DRZEW

Problem reglamentacji wycinki drzew i krzewów budził zawsze sporo emocji. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wycięcie drzewa starszego niż 10 lat musi być poprzedzone odpowiednim zezwoleniem. Przystępując do samodzielnej wycinki ryzykujemy koniecznością zapłaty bardzo wysokiej kary. Czy założenia zmian do ustawy ułatwią wycinkę drzew i krzewów? Czy nadal będziemy karani za wycięcie, które sami posadziliśmy? Czy formalności ulegną uproszczeniu?
Z komentarzem r.rp. Renaty Robaszewskiej do założeń zmian można się zapoznać w artykule ““Mniejsze kary za nielegalna wycinkę drzew”.“: