ODWRÓCONA HIPOTEKA NIEBEZPIECZNYM POLEM NADUŻYĆ

Brak uregulowania odwróconej hipoteki może być niebezpiecznym polem nadużyć. Materiał  z dn. 9 sierpnia 2013 r.na ten temat z wypowiedzią mec. Renaty Robaszewskiej: WYPOWIEDŹ